Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,56 mln zł wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 367,09 mln zł wobec 368,17 mln zł rok wcześniej. Spółka nie podała w raporcie danych za sam II kw. br.

Natomiast w I kw. 2012 r. miała 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,24 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 141,62 mln zł wobec 139,91 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 1,55 mln zł zysku netto wobec 8,60 mln zł zysku rok wcześniej.