Spółka podtrzymała też prognozy na cały rok. Zysk operacyjny na poziomie grupy wzrósł w tym czasie o 62% do 9,42 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży brutto (wskazujące na skalę działalności) zwiększyły się o 51% do 181,12 mln zł, podała tez spółka.

"Zarząd Pragma Inkaso SA ocenia wypracowane przez Grupę wyniki bardzo pozytywnie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (wskazujące na skalę działalności) wzrosły w I półroczu br. o 51 % w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r., a skonsolidowane przychody netto (pokazujące wypracowany na transakcjach zysk) wzrosły o 40 % w stosunku do I półrocza 2011 r." - głosi komunikat.

"Ponadto zarząd podkreśla, iż wypracowane wyniki są zgodne z jego założeniami i podtrzymuje prognozy finansowe na 2012 r." - czytamy dalej.

Prognoza zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 8,80 mln zł, co oznacza, że w I półroczu zrealizowano ją w 46%. Prognoza skonsolidowanych przychodów netto to 38,90 mln zł (w I półr. zrealizowano ją w 49%), zaś prognoza przychodów brutto to 480,00 mln zł (w I półr. zrealizowano ją w 38%).