Również na rynku polskiego długu nie zanotowano podwyższonej zmienności, gdzie rentowności 10-letnich obligacji w dalszym ciągu oscylują poniżej pełnego zakresu 5,00%. Polska waluta traci w ślad za wyhamowaniem wzrostów na rynku eurodolara oraz realizacją zysków na giełdach na świecie (S&P wzrósł do najwyższego poziomu od 4 lat). Ostatnie wzrosty ryzykownych aktywów spowodowane były spekulacjami dotyczącymi ewentualnej interwencji EBC na rynku europejskiego długu, a nie rzeczywistymi działaniami euro-decydentów.
Polska waluta, zgodnie z oczekiwaniami, nie zareagowała na publikację GUS’owskich danych dotyczących koniunktury gospodarczej w Polsce za sierpień. Odczyt ten wyniósł -3 pkt. i ukształtował się na analogicznym poziomie jak w lipcu.

Inwestorzy zarówno na złotym jak i szerokim rynku czekają na wyniki zaplanowanego na dzisiaj spotkania na linii Samaras – Juncker, oraz przede wszystkim na wieczorną publikację protokołu z sierpniowego posiedzenia FOMC, który wskaże na ile prawdopodobne będzie zainicjowanie trzeciej rundy luzowania ilościowego we wrześniu. Z rynkowego punktu widzenia złoty tkwi w konsolidacji z zakresu 4,05 – 4,10 EUR/PLN, a dzisiejsze prawdopodobne zawiedzenie oczekiwań związanych z QE3 może ponownie skierować notowania w obszar 4,08-4,10 EUR/PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.