Cena docelowa walorów ASSECOPOL została obniżona o 14,8 proc. Obecnie DI BRE szacuje wartość papierów spółki na 53,5 zł, podczas gdy wcześniej ich cena ustalona była na poziomie 62,8 zł.

W dniu wydania raportu akcje ASSECOPOL kosztowały 44,66 zł, czyli o ponad 19 proc. taniej od wyceny analityków.

„W czerwcu PZU poinformowało o wyborze oferty amerykańskiej spółki Guidewire na wykonanie nowego systemu informatycznego. Tym samym odrzucona została oferta konsorcjum Asseco Poland i Sapiens International. Wybór oferty Guidewire oznacza, że w perspektywie 3 lat wyłączony zostanie utrzymywany przez Asseco Poland system Insuer. Powodować to będzie od 2015 roku istotny ubytek przychodów i wyniku w jednostce dominującej (szacujemy około 70 mln PLN przychodów, 30 mln PLN EBIT)” – napisano w raporcie.

W opinii DI BRE powyższy ubytek spółka może zrekompensować sobie kontraktami utrzymaniowymi w administracji publicznej. Samo tylko utrzymanie systemu wybudowanego w ramach projektu e-zdrowie może mieć według naszych szacunków roczną wartość dwukrotnie przekraczającą kontrakt w PZU.

Innymi obszarami, w których analitycy upatrują szans na uzupełnienie powstałych braków jest energetyka i administracja samorządowa, choć w ich ocenie oferują one dużo niższy potencjał.