Asseco Poland

Spółka informatyczna Asseco Poland miała 90,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 85,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Firma informatyczna Asseco Poland podpisała list intencyjny w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji spółki informatycznej działającej na rynku rosyjskim, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Silvano

Estoński producent bielizny Silvano Fashion Group AS miał 4,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 15,63 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Pelion

Dystrybutor farmaceutyków Pelion miał 5,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ferro

Producent armatury Ferro miał 7,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Dębica

Firma oponiarska Dębica miała 37,09 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2012 roku wobec 43,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

LPP

Dywidenda z zysku spółki odzieżowej LPP za 2011 rok wyniesie 77,36 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. W czerwcu akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na ten cel 140 mln zł.>>>>   

Relpol

W piątkowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 860.000 akcji spółki Relpol, które stanowią 9 proc. kapitału tej firmy. Transakcje były zawierane średnio po 5,55 zł. Na zamknięciu kurs spółki wyniósł 7 zł.

Simple

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zatwierdził otwarcie likwidacji Simple CPS Sp. z o.o., spółki zależnej od Simple - poinformowała spółka Simple w komunikacie.