Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,74 mln zł wobec 26,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 499,53 mln zł wobec 405,95 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1008,63 mln zł wobec 748,81 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 7,00 mln zł zysku netto wobec 21,60 mln zł zysku rok wcześniej.