"Pracownicy sztabu kryzysowego w okręgu Plaquemines informują o przelaniu się wody przez wał między Braithwaite a White Ditch. Wywoła to znaczne powodzie w rejonie" - poinformowała strona internetowa Weather Channel, cytując służby meteorologiczne.

Przedstawiciel władz Plaquemines, Billy Nungesser, powiedział CNN, że trzymetrowe wały wprawdzie wytrzymują, ale przelewa się przez nie woda.

Dodał, że obecnie władze próbują ratować osoby, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji i wciąż przebywają na terenach zagrożonych zalaniem.

"Drogi są całkowicie nieprzejezdne. Było kilka osób, które utknęły na drogach. Sytuacja jest poważna" - powiedział Nungesser.