Jednym z wariantów jest możliwe objęcie akcji nowej emisji.

"Celem prowadzonych rozmów jest uzgodnienie warunków możliwej inwestycji w spółkę tych podmiotów, między innymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia jej akcji. Prowadzone rozmowy mają charakter wstępny i nie ma pewności, że zakończą się udziałem inwestorów w ewentualnej emisji akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu prezes Polimex-Mostostal deklarował, że spółka jest "otwarta" na wejście inwestora branżowego. Polimex Mostostal miał 17,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1029,71 mln zł wobec 879,71 mln zł rok wcześniej.