"Na tę chwilę raczej nie planujemy wypłaty dywidendy, ale ten temat w holdingu jest coraz częściej dyskutowany, tym bardziej, że osiągamy coraz lepsze wyniki. Byłbym sceptyczny, bo rynek jest niepewny, ale ostateczna decyzja zapadnie, jak poznamy wyniki za cały 2012 rok" - powiedział Juszczak dziennikarzom.

Z zysku za 2011 rok, podobnie jak rok wcześniej, spółka nie wypłacała dywidendy.

W I półr. 2012 roku Getin Holding miał 500,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wobec 820,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto z samej działalności kontynuowanej wyniósł w I poł. 2012 r. 387,54 mln zł wobec 18,27 mln zł zysku rok wcześniej.