Rekomendację wydano przy kursie 7,44 zł. We wtorek przed godz. 11-ej za akcję płacono 7,34 zł po spadku o 1,08% od ostatniego zamknięcia.

"Agora dywersyfikuje źródła przychodów w kierunku internetu, outdooru, radia, a także działalności kinowej. Spodziewamy się średniorocznego wzrostu (CAGR) w wysokości 1,9% w l. 2012-2016, dzięki wzrostowi segmentu online (CAGR wynoszący 13,5%), a także dzięki rozwojowi sieci Helios (CAGR wynoszący 7,7% w l. 2012-2016)" - czytamy w raporcie.