Cena docelowa papierów CCIINT została ustalona na poziomie 25 zł, o ponad 16 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 30 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji rynkowa cena akcji CCIINT była na poziomie 28,15 zł i była wyższa od najnowszej wyceny Raiffeisen o ponad 11 proc.