Mechanizm pozwalający właścicielowi budynku odzyskać część zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji, czyli premia termomodernizacyjna, wprowadzona ustawą z 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, znakomicie rozwinęła rynek termomodernizacji w Polsce.
Termomodernizacja budynków to jedno z najbardziej efektywnych działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania, a tym samym do redukcji zanieczyszczeń. Gospodarstwa domowe zużywają prawie jedną trzecią tzw. energii finalnej i są w skali kraju największym odbiorcą energii, większym niż przemysł czy transport. Starsze domy stanowią wciąż olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o możliwości oszczędności energii. Dotyczy to szczególnie budownictwa z wielkiej płyty. Szacuje się, że modernizacja budynków w całej Unii Europejskiej pozwoliłaby zmniejszyć zużycie energii o 40 proc.
Analizy efektów termomodernizacji, przeprowadzonej dzięki kredytom udzielanym przez banki przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, administrującym Fundusz Termomodernizacji, potwierdzają, że rzeczywiste efekty w oszczędności zużycia energii wynoszą od 35 do 60 proc. Szacuje się, że takie działania mają aż 25-proc. udział w procesie redukcji emisji dwutlenku węgla. Polscy wójtowie, burmistrzowie bądź prezydenci miast dostrzegają wiele korzyści wynikających z inwestowania w tego typu proekologiczne rozwiązania. Ponad połowa z nich za największą wartość uważa poprawę czystości powietrza.
Jest kilka możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji dotyczącej termomodernizacji – ze środków krajowych i unijnych. Istnieje też możliwość otrzymania preferencyjnych kredytów oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska SA. Są one nisko oprocentowane dzięki współpracy banku z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Jeżeli inwestorzy nie mogą z różnych względów spełnić wymogów ustawy, aby uzyskać premię termomodernizacyjną, takie preferencyjne kredyty mogą stanowić korzystną alternatywę.
W poszczególnych województwach kredyty mogą służyć sfinansowaniu nieco innych przedsięwzięć. Można je dostać na:
● docieplenie istniejących budynków,
● wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
● modernizację oraz budowę systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach ciepła, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych).
Cena kredytu może się różnić w zależności od województwa, zakresu prac i statusu kredytobiorcy (może nim być również przedsiębiorca). Od WFOŚiGW zależy również okres kredytowania, karencja w spłacie kredytu i przede wszystkim wielkość kredytu. Fundusze wymagają udziału własnego w wysokości od 10 do 30 proc.
Racjonalizację zużycia energii można też sfinansować w Banku Ochrony Środowiska kredytem udzielanym we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi albo kredytem na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska.
Przy podejmowaniu decyzji o realizacji termomodernizacyjnego bądź innego proekologicznego przedsięwzięcia warto skontaktować się z najbliższym oddziałem BOŚ SA albo z głównym ekologiem banku, który wskaże możliwe rozwiązania finansowe i pomoże wybrać najbardziej korzystne.
Iwetta Markiewicz, ekspert ds. inżynierii środowiska, departament ekologii i strategii BOŚ Bank SA / DGP