Nova KBM

Nova KBM otrzymała niewiążące oferty od podmiotów zainteresowanych zakupem 51 proc. udziałów w spółce ubezpieczeniowej Zavarovalnica Maribor. Bank chce zakończyć proces sprzedaży do końca 2012 r. - podała agencja Bloomberg. Wśród podmiotów zainteresowanych zakupem jest Sava Re dd, która jest właścicielem 48,7 proc. udziałów ubezpieczyciela. Inni oferenci nie zostali ujawnieni. Podmioty, które złożyły oferty zostały zaproszone do przeprowadzenia due-diligence. Wiążące oferty na zakup udziałów są spodziewane w listopadzie.

Comarch

Konsorcjum Comarchu i spółki SmallGIS zawarło z Urzędem Marszałkowskim województwa lubelskiego umowę za 6,42 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu organizacyjno-technicznego Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), modernizacja infrastruktury technicznej Biura Geodezji oraz modernizacja i informatyzacja WODGiK Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Przetarg był realizowany według procedury otwartej. Złożono w nim dwie oferty.

Tatry Mountain Resorts

Tatry Mountain Resorts, spółka z branży turystycznej ze Słowacji zadebiutuje na GPW w poniedziałek, 15 października - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Spółka będzie notowania na GPW na zasadach dual-listingu. Debiutowi nie towarzyszyła emisja akcji. Tatry Mountain Resorts to największa firma z branży turystycznej na Słowacji. Spółka jest właścicielem kurortów narciarskich i hoteli w obszarze Wysokich i Niskich Tatr, oraz Tatralandii, największego parku wodnego na Słowacji. Prognoza wyników finansowych TMR zakłada wypracowanie w roku obrotowym 2011/2012 (rok obrotowy spółki zaczyna się w listopadzie - PAP) 13,1 mln euro EBITDA i 42,8 mln euro przychodów. Po dziewięciu miesiącach tego roku obrotowego spółka osiągnęła 10,3 mln euro EBITDA i 32,6 mln euro przychodów. Zysk netto w tym okresie wyniósł 7,1 mln euro. Zarząd spółki planuje rekomendować przeznaczenie na dywidendę 70 proc. zysku netto wypracowanego w tym roku obrotowym. TMR jest obecnie notowana na giełdzie w Bratysławie.

PGNIG

PGNIG chce do końca 2012 roku rozpocząć jeszcze trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego - poinformował zastępca dyrektora ds. robót geologicznych PGNiG Jacek Adamiak.>>>>

KHW

Katowicki Holding Węglowy zrezygnował z planowanej sprzedaży 100 proc. akcji Zakładów Energetyki Cieplnej (ZEC) w Katowicach, skupiających m.in. kopalniane ciepłownie.>>>>

Żywiec

Zarząd Spółki Żywiec postanowił wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 w kwocie 4,00 złote za jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do zaliczki ustalony został na 29 listopada 2012 roku . Zaliczki będą wypłacane od 6 grudnia 2012 roku (dzień wypłaty zaliczki). Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki.