Cena docelowa została ustalona na poziomie 143 zł, czyli o 13,5 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 126 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji w Warszawie akcje KGHM kosztowały 157,5 zł, o 9,2 proc. drożej od najnowszych szacunków Credit Suisse.