Czytelnik: Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z aplikującym o pracę kandydatem?

Ekspert: Spotkanie z wyłonionym podczas selekcji życiorysów kandydatem jest ważnym elementem procesu rekrutacji. O błędną ocenę nietrudno, istnieją jednak sposoby na skuteczną weryfikację kandydata.

Pomocne jest stawianie pytań behawioralnych. Punktem wyjścia może być ciekawe, z punktu widzenia planowanych dla pracownika obowiązków, odbiegające od zwykłych, wykonywanych standardowo na zajmowanym wcześniej stanowisku, zajęcie, którym kandydat pochwalił się w swoim curriculum vitae. Pytanie behawioralne będzie prośbą o opisanie sposobu poradzenia sobie z takim zagadnieniem. Informacja o radzeniu sobie z problemem jest co prawda istotna, ale w odpowiedzi znajdą się także inne, kluczowe informacje, których kandydat nie podaje wprost. Odpowiedź powinna dostarczyć osobie rekrutującej wiedzy na temat własnej oceny kompetencji merytorycznych kandydata, zdolności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, znajomości zarówno swoich atutów, jak i słabości, i chęci ich pokonywania.

Pomocne podczas rozmowy kwalifikacyjnej może być także zastosowanie testów sytuacyjnych. Kandydat jest proszony o wcielenie się w pracownika i poradzenie sobie z problemem. Podczas przyjmowania osoby do działu HR może to być na przykład wręczenie wypowiedzenia. Rekrutujące osoby nie polegają wówczas na informacjach udzielanych przez kandydata, ale opierają się na własnych wrażeniach. Rozpisanym przed spotkaniem kluczowym dla stanowiska umiejętnościom można przyznawać punkty. Rezultat będzie jeszcze bardziej obiektywny, gdy w teście sytuacyjnym prócz kandydata i ewentualnego figuranta ze strony firmy wezmą udział dwie osoby. Po rozmowie mogą porównać swoje oceny.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli wymaga tego stanowisko, weryfikowana jest także często znajomość języka obcego. Nie warto jednak koncentrować się na samej poprawności językowej. Dobrze jest połączyć pytanie z weryfikacją innych umiejętności. Dobrze przygotowany kandydat powinien płynnie opowiedzieć o interesującym słuchającego zagadnieniu. Język jest bowiem tylko narzędziem. Treść wypowiedzi jest znacznie ważniejsza.

Wszystkie te techniki mogą być użyte także podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej aplikacji na bardziej odpowiedzialne stanowiska kierownicze. Wtedy jednak większy nacisk powinien być położony na zweryfikowanie społecznych umiejętności miękkich, takich jak zdolności przywódcze. Nie należy także bagatelizować z pozoru mało ważnych elementów, jak sposób ubioru czy zachowanie się kandydata podczas rozmowy. Najbardziej korzystny jest schludny, ale nie przesadnie galowy wygląd. Odpowiadając na pytania, aplikująca osoba powinna patrzeć na rekrutera. Przebieranie palcami, zakrywanie oczu, pocieranie czoła wskazują na ponadstandardowe zdenerwowanie, które zazwyczaj świadczy o tym, że kandydat próbuje ukryć niewygodne dla niego fakty.