Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 4 zł, o ponad 18 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 4,9 zł.

W dniu wydania raportu na zakończenie sesji w Warszawie akcje TAURON rynek wyceniał na 4,2 zł, czyli o 4,8 proc. drożej od wyceny analityków.