Cenę docelową podwyższyli do poziomu 22,2 zł z 17,3 zł.

Raport została sporządzony przy rynkowej cenie akcji ACTION wynoszącej 19,96 zł, co przy wycenie analityków implikuje potencjał wzrostowy na poziomie 11,2 proc.

„Action w ujęciu księgowym odnotował w 1H2012 bardzo dobre wyniki finansowe osiągając 20,4 mln PLN zysku netto (+18% r/r). Z drugiej jednak strony niezadowolenie inwestorów mógł budzić poziom wypracowanych przepływów operacyjnych. Mimo wysokiego zysku netto działalność operacyjna wygenerowała, bowiem –33,8 mln PLN, co zdecydowanie psuło obraz wyników wypracowanych w 1H. Oczekujemy, że w drugim półroczu sytuacja nie ulegnie diametralnej zmianie i Action mimo dużego wzrostu zysku netto zakończy cały 2012 rok z ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej. Przyszły rok powinien przynieść jednak poprawę sytuacji. Wraz ze spodziewanym obniżeniem tempa wzrostu przychodów Spółka nie będzie już potrzebowała w takim stopniu dalszych nakładów na kapitał obrotowy, co powodować będzie, że dobrym wynikom finansowym towarzyszyć wreszcie zaczną wysokie przepływy generowane z działalności operacyjnej. Od momentu wydania przez nas rekomendacji kurs akcji Actionu obniżył się o 14,0% wobec wzrostu szerokiego indeksu rynkowego o 4,7%. W naszym modelu wyceny wprowadzamy zmiany uwzględniające wyższy od wcześniej przez nas zakładanego poziom odnotowywanych wyników. Jednocześnie wprowadzamy większą od oczekiwanej presję na kapitał obrotowy w 2012 roku” – napisano w raporcie DI BRE.