12-miesięczna cena docelowa jednej akcji PEKAO została podniesiona o 0,7 proc. Z najnowszych szacunków wynika, że papiery banku warte są 139 zł, podczas gdy poprzednia wycena wynosiła 138 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji giełdowej rynek wyceniał papiery banku na 156 zł, czyli ponad 10 proc. drożej od wyceny Societe Generale.