Produkt Krajowy Brutto (PKB) 17 państw strefy euro zmniejszył się w trzecim kwartale 2012 r. o 0,6 proc. w ujęciu rocznym i 0,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Spadki PKB w strefie euro miały miejsce również w drugim kwartale (o 0,4 proc. rok do roku i 0,2 proc. kwartał do kwartału. 

Spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu uważany jest za oznakę technicznej recesji. Ostatni raz taka sytuacja w strefie euro związana była z kryzysem na rynkach finansowych. Wówczas PKB spadało przez pięć kolejnych kwartałów od IV kwartału 2008 r do IV kwartału 2009 r.

>>> Czytaj też: Recesja wróciła do Europy. Polska musi się zglobalizować

Obecnie ekonomiczne problemy strefy euro pogłębiają się równocześnie z wprowadzaniem przez rządy państw cięć budżetowych. Hiszpania i Cypr dołączyły do grupy krajów poszukujących zewnętrznej pomocy, a Grecja, Portugali i Irlandia już z niej korzystają.

„Właściwie godne podkreślenia wydaje mi się to, że w tym roku nie widzieliśmy dotychczas silniejszego spadku aktywności gospodarczej, biorąc pod uwagę skalę kryzysu zadłużenia państw strefy euro” – powiedział Alexander Kruger z Bankhaus Lampe w Dusseldorfie. „Zahamowanie trendów spadkowych będzie tematem pierwszej połowy przyszłego roku”.

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu PKB strefy euro w 2013 r. do 0,1 proc. Jeszcze w maju przewidywała wzrost na poziomie 1 proc.

„Najnowsze wskaźniki światowego wzrostu, tak samo jak wysoki poziom bezrobocia w UE, wywołują obawy o nasze gospodarcze perspektywy” – powiedział Olli Rehn, Komisarz Europejski ds. Gospodarczych i Walutowych.

>>> Zobacz też: Stratfor: Europa wróci do porządku sprzed II Wojny Światowej