Takie wnioski wynikają z najnowszego raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przygotowanego przez SGH.

Wysoko notowane jest również małopolskie, pomorskie i łódzkie, a ostatnio także podkarpackie, które zadbało o infrastrukturę oraz umiało przyciągnąć inwestorów z branży lotniczej.

Na tle wysoko rozwiniętych krajów UE słabo wypadamy pod względem siły nabywczej ludności. Jednak naszym atutem są niższe koszty pracy i stosunkowo wysoka wydajność.

Za to pod względem potencjału demograficznego, Polska jest znacznie bardziej atrakcyjna dla inwestorów niż niektóre regiony Niemiec czy Holandii.