Do obrotu w czwartek trafiło 2,5 mln akcji serii A oraz 1,175 mln akcji serii B.

Jak informowało BBC, w trakcie emisji inwestorzy objęli łącznie 1,175 mln akcji serii B spółki po cenie emisyjnej 3 zł.

Środki pozyskane z emisji sfinansowały zakup 100 proc. udziałów w Korporacji Capital. Miały one posłużyć także do zakupu 10 proc. akcji spółki AT Group oraz umożliwić wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług. Na ten ostatni cel BBC zamierzało przeznaczyć ponad 2 mln zł.

Przedmiotem działalności BBC jest świadczenie usług ekonomiczno-finansowych i obsługa consultingowa o charakterze B2B, przede wszystkim w zakresie: pozyskiwania finansowania w formie dotacji budżetowych i unijnych, kredytów oraz pożyczek, analiz finansowych i business planów dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego, wycen majątkowych i finansowych, analiz ekonomicznych, opracowań i memorandów, badań rynkowych oraz innych usług marketingowych.