Roczna cena docelowa papierów HANDLOWY została ustalona na poziomie 116 zł, czyli o 4,5 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 111 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji warszawski parkiet wyceniał walory banku na 92 zł, czyli o 26 proc. poniżej najnowszej wyceny analityków.