"Przyspieszenie wzrostu sprzedaży względem poprzedniego miesiąca wynika m.in. ze wzrostu dynamiki sprzedaży pojazdów. W październiku wyniosła ona 0,5 proc. rok do roku wobec spadku 7,6 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. Silnie przyspieszyła również +pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach+, do której zaliczamy m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych - do 18,1 proc. rdr z 14,0 proc. rdr miesiąc wcześniej. Lekki wzrost odnotowała też dynamika sprzedaży +żywności, napojów i wyrobów tytoniowych+ - do 1,3 proc. rdr z 0,9 proc. rdr we wrześniu.

Uważamy, że lepsze niż przed miesiącem dane o sprzedaży detalicznej nie oznaczają trwałej poprawy nastrojów konsumenckich (...)

Perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji nie kształtują się optymistycznie. W latach 2011 i 2012 nominalne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przekraczało nominalny wzrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw, co pozwala stwierdzić, że duża część konsumpcji była w tym okresie finansowana oszczędnościami.

Jednocześnie od dwóch lat obserwuje się trend spadkowy stopy oszczędności gospodarstw domowych. Nie należy oczekiwać, aby dalsze finansowanie konsumpcji oszczędnościami mogło być utrzymane (...)

Przed grudniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej poznamy jeszcze dane o PKB za trzeci kwartał. Po dotychczasowych publikacjach makroekonomicznych podtrzymujemy naszą prognozę, że RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu. Wskazują na to wypowiedzi jej członków, którzy zwracają uwagę na spadkowy trend inflacji".

>>> Czytaj też: Dane o sprzedaży detalicznej nie zachwyciły ekonomistów