Z komunikatu Ipsos wynika, że wartość wskaźnika oczekiwań inflacyjnych w listopadzie zwiększyła się w porównaniu z październikiem i znalazła się ponownie powyżej granicy 100 pkt. W październiku wskaźnik ten znajdował się nieco poniżej tej granicy.

Ipsos wyjaśnia, że wykres wskaźnika oczekiwań spadku inflacji opisuje stosunek respondentów do wzrostu cen. "Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie" - wyjaśniono.