Jak poinformowały spółki, umowa przedwstępna dotyczy dzierżawy gruntu na terenie ZMPG na okres 30 lat i określa szczegółowo relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury terminalu PERN.

Spółki podały w komunikacie, iż umowa przewiduje także możliwość objęcia granic terenu dzierżawionego prawami wolnego obszaru celnego.

Terminal Naftowy w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest - jak informował wcześniej PERN - w 2015 r., ma być największą tego typu inwestycją w Polsce.

We wrześniu PERN wybrał pięciu oferentów do dalszego etapu postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę budowy terminalu. W procedurze tej wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło w sumie 11 oferentów. PERN nie ujawnił nazw wybranych oferentów. Procedura przetargowa trwa.

PERN szacował wcześniej, iż koszt budowy terminalu naftowego w Gdańsku może wynieść około 750 mln zł, a 70-75 proc. tych funduszy ma pochodzić ze środków własnych. Resztę stanowiłyby zewnętrzne źródła finansowania, głównie kredyty. Według wcześniejszych przewidywań PERN, terminal przyniesie budżetowi państwa około 14 mln zł z tytułu podatku dochodowego, tyle samo zyska też z tytułu podatku od nieruchomości samorząd Gdańska, a zarząd portu oraz innych spółek obsługujących ruch statków zarobi dzięki terminalowi około 40 mln zł rocznie.

We wtorek PERN podał, że na terenie dzierżawionym pod budowę terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne o pojemności około 740 tys. metrów sześc., z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, także benzyn lotniczych, oraz produktów chemicznych.

PERN informował wcześniej, iż w zależności od potrzeb rynku, zakłada ewentualną rozbudowę terminalu o kolejne zbiorniki o łącznej pojemności 400 tys. metrów sześc. Inwestycja ta mogłaby kosztować około 250 mln zł.

PERN jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Tłoczy ropę z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła także surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. PERN zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o pojemności około 2,8 mln metrów sześc.

ZMPG jest spółką, w której Skarb Państwa ma 85,71 proc. udziałów. Pozostałe udziały posiadają gmina Gdańsk i uprawnieni pracownicy spółki. ZMPG jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku, największym portem morskim w Polsce. Port ten posiada 85 proc. udziałów w krajowych przeładunkach morskich ropy naftowej i jej produktów. Terminale głębokowodne portu, niezamarzające i dostępne dla wszystkich statków przez cały rok, mogą przyjmować największe jednostki oceaniczne.