W komunikacie podano, że Kasprzyk jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i pilotem szybowcowym.

Kasprzyk jest absolwentem prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2009 r. obronił pracę doktorską. W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i zdał egzamin sędziowski. Od roku 2006 jest radcą prawnym. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze.

Od 20 sierpnia br. do 14 września br. kontrolerzy resortu transportu przeprowadzili w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego kontrolę ws. koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Kontrolą objęto okres od 2010 r. do 20 sierpnia 2012 r. Wykazała ona, że w ULC występowały nieprawidłowości i uchybienia, których kierownictwo Urzędu nie dostrzegało.

Minister transportu Sławomir Nowak w wyniku kontroli w ULC zdymisjonował wiceprezesa ULC Zbigniewa Mączkę, a także czterech innych urzędników.