Cena docelowa jednej akcji TAURONPE została ustalona na poziomie 6,16 zł, o 2,4 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 6,31 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji kurs walorów TAURONPE był na poziomie 4,33 zł, czyli ponad 42 proc. niższym od wyceny DI BRE.