Oprócz działań na rzecz publikacji indeksu węglowego spółki chcą też współpracować przy upowszechnianiu informacji dot. mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów - podały w środę spółki.

Jak dodano w komunikacie, "celem porozumienia obu spółek jest wsparcie procesu realizacji przez Polskę postanowień +Pakietu klimatyczno - energetycznego+, przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku". "Pakiet zawiera wytyczne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej oraz podniesienia efektywności energetycznej o 20 proc. w perspektywie do 2020 roku" - napisano.

"Podpisanie porozumienia jest zdarzeniem, które potwierdza nasze kierunkowe zainteresowanie otoczeniem nowej linii biznesowej naszej giełdy, a więc organizacji obrotu węglem. Obecnie na rynku węgla transakcje dokonywane są m.in. w oparciu o indeks ARA, którego mechanizmy nie odzwierciedlają uwarunkowań krajowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Ireneusz Łazor, prezes TGE.

Na podstawie polskiego cenowego indeksu węglowego z czasem prowadzone będą notowania instrumentów towarowych na parkiecie giełdowym.

"Porozumienie uwzględnia również proinnowacyjne działania ARP w zakresie wykorzystania informacji do wspierania modernizacji i budowy lokalnych źródeł kogeneracyjnych, trigeneracyjnych, smart grid oraz pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP.

Reklama

ARP i TGE poinformowały, że chcą współpracować przy tworzeniu możliwości uruchomienia na giełdzie obrotu różnymi rodzajami energii, w tym paliwami energetycznymi. Oprócz węgla kamiennego ma to być biomasa oraz gaz łupkowy, a także niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od tych źródeł energii.