Cenę docelową walorów BORYSZEW obniżyli do 0,56 zł z 0,60 zł.

Raport została sporządzony przy rynkowej cenie akcji wynoszącej 0,53 zł.

„Od początku roku sprzedaż samochodów osobowych w UE spadła o 10,3% r/r i średnio była najniższa w okresie ostatnich 5-ciu lat. Naszym zdaniem rekordowo niska baza 2012 roku oraz spodziewane ożywienie w światowej gospodarce buduje szanse na stabilizację lub przełamanie spadkowego trendu w 2013 roku. W kolejnym roku w Boryszewie wygasają stare nisko rentowne kontrakty zawiązywane jeszcze przed przejęciem aktywów, a w życie wchodzą nowe o wyższej marży. Mimo spodziewanego wzrostu rentowności aktywów segmentu Automotive - Boryszew na kolejny rok notowany jest ze wskaźnikami P/E 16,0x i EV/EBITDA 8,9x, z odpowiednio 125% i 160% premią do poddostawców Automotive notowanych na europejskich parkietach (Autoliv, Faurecia, Plastic Omnium, Polytec, czy Polytec). Wysoka premia w porównaniu do spółek z Europy Zachodniej naszym zdaniem będzie powodować, że nawet przy pozytywnym scenariuszu dla prognoz wycena Spółki nadal będzie mało atrakcyjna” – napisano w raporcie DI BRE.