9-miesięczną cenę docelową jednej akcji PEKAO podnieśli o 13 proc. do 170 zł.

Raport został sporządzony gdy na warszawskiej giełdzie akcje banku kosztowały 164 zł, o 3,7 proc. taniej od szacunków DI BRE.

„Od połowy października 2012 kurs akcji Pekao zyskał 8%, czyli o 10p.p. więcej niż PKO BP. Pomogły w tym nie tylko lepsze od oczekiwanych wyników kwartalnych za 3Q, ale również obawy o skalę negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych na rentowność PKO BP w 2013. W konsekwencji, obecnie premia Pekao względem PKO BP na wskaźniku P/E wynosi aż 18% na 2013 i 24% na 2014. Ponieważ wraz z upływem czasu, naszym zdaniem uwaga rynku przesuwa się z negatywnej perspektywy 1H 2013 na potencjalnie pozytywne trendy, które powinny być obserwowane począwszy od drugiej połowy 2013 i dalej w 2014, relatywna atrakcyjność walorów Pekao może się zmniejszyć. Prognozujemy, że po tym jak zysk netto obniży się o 12% w 2013 do 2 567 mln PLN, wzrośnie jedynie o 8% w 2014 do 2 769 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej implikuje to wskaźnik P/E na poziomie 16,8x na 2013 i 15,5x na 2014” – napisano w raporcie DI BRE.