Cena docelowa jednej akcji dewelopera została podniesiona do 0,42 zł z 0,34 zł.

Raport został sporządzony przy kursie akcji wynoszącym 0,39 zł, o ponad 7 proc. mniej od wyceny DI BRE.

„W 2013 roku nastąpi zakończenie największego realizowanego obecnie projektu BBI Development na Pl. Unii Lubelskiej. Jest to jednocześnie największa prowadzona inwestycja komercyjna w śródmieściu Warszawy, której sprzedaż powinna wygenerować nawet 180 mln PLN wolnych przepływów pieniężnych przypisanych do BBD. Zakończenie tego projektu zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem kolejnej dużej inwestycji na warszawskiej Pradze. W listopadzie Spółka podpisała z Librecht & Wood dokument określający zasady wspólnej realizacji tej inwestycji, co znacznie ogranicza ryzyko projektu. Spółka ma w planach kolejne inwestycje, wszystkie zlokalizowane w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie. Rozpoczęcie ich realizacji nastąpi pod warunkiem uzyskania dostępu do finansowania oraz rozwiązania kwestii administracyjnych, przy czym jedno ma związek z drugim. Do czasu zabezpieczenia wkładu własnego, Spółka nie ma powodu, by forsować ścieżkę administracyjną. Spodziewana przez nas sprzedaż Placu Unii w przyszłym roku otworzy Spółce drogę do realizacji kolejnych projektów i z pewnością przyspieszy ich rozpoczęcie” – napisano w raporcie DI BRE.