Spółka poinformowała, że z kwoty blisko 611 mln zł, obejmującej zysk netto za rok obrotowy 2011/2012 w wysokości 595,6 mln zł oraz kwotę niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15,39 mln zł, na dywidendę dla akcjonariuszy zostało przeznaczonych 179,7 mln zł, czyli 9,4 zł na akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 27 grudnia 2012 r., natomiast dzień jej wypłaty na 15 stycznia 2013 r.

Zarząd firmy proponował wypłatę dywidendy na poziomie 5,24 zł. Na dywidendę dla akcjonariuszy miało trafić 100,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Z kolei Allianz OFE zgłosił podczas walnego propozycję wypłaty 12,25 zł na akcję.

Wyższa niż rekomendowana przez zarząd ZA Puławy dywidenda za rok 2011/2012 nie powinna zaszkodzić planom inwestycyjnym spółki - poinformował PAP Paweł Jarczewski, prezes Puław.

"Spółka posiada środki na inwestycje. Oczywiście po powrocie przeanalizujemy całą sytuację. Natomiast nie sadzę, żeby w jakikolwiek sposób, taki poziom dywidendy mógł zaszkodzić naszym planom" - powiedział Jarczewski.