Rząd zaakceptował wielomilionową pomoc publiczną przyznaną firmom detektywistycznym i ochroniarskim - dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa.

O tym, że ci przedsiębiorcy są w czołówce beneficjentów państwowego wsparcia informowaliśmy już wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że rząd przyjął raport o pomocy publicznej za 2011 rok.

Wartość wsparcia dla firm wyniosła w 2011 roku prawie 21 i pół miliarda złotych. Największe dotacje dostały branże energetyczno-ciepłownicza oraz gospodarki odpadami. Trzeci sektor, któremu państwo najbardziej pomogło to firmy zajmujące się działalnością detektywistyczną i ochroniarską. Trafiło do nich ponad 811 milionów złotych. To więcej niż dostała na przykład branża samochodowa, której przyznano blisko 576 milionów złotych.

Zdecydowana większość pomocy dla firm ochroniarskich i detektywistycznych to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Eksperci poproszeni o komentarz wskazywali, że cel jest szczytny, jednak mieli wątpliwości, czy powinien być realizowany z pieniędzy przeznaczonych na wsparcie przemysłu i rozwój gospodarki.