Rekomendacja została wydana przy cenie 89,90 zł za akcję, zaś we wtorek, ok. godz. 12-ej kurs akcji wynosił 88,95 zł po wzroście o 0,91% wobec ostatniego zamknięcia.

"ING Bank Śląski pozostaje jedną z najbardziej preferowanych przez nas ekspozycji w sektorze bankowym. W naszej ocenie wysoki udział rachunków oszczędnościowych w strukturze finansowania może złagodzić negatywny wpływ obniżki stóp na marżę odsetkową, a po wysokich odpisach w 2012 (przede wszystkim na budowlankę) nie spodziewamy się wzrostu kosztów ryzyka w 2013 " - głosi raport.