Najnowsza wycena akcji PZU ustalona została na poziomie 435 zł, podczas gdy poprzednia cena docelowa wynosiła 413 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za akcje ubezpieczeniowej spółki inwestorzy płacili 403 zł, o 7,9 proc. mniej od szacunków Goldman Sachs.