Produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 1,5 proc. r/r do 161.166 GWh w 2012 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym grudniu 2012 r. produkcja energii wyniosła 14.395 GWh, co oznacza wzrost o 3,1 proc. m/m, ale spadek o 3,3 proc. w ujęciu rocznym.

Produkcja węgla kamiennego zwiększyła się o 4,4 proc. r/r do 79,57 mln ton w 2012 roku, zaś produkcja węgla brunatnego odnotowała wzrost o 2,3 proc. do 64,21 mln ton, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W samym grudniu produkcja węgla kamiennego spadła o 11,7 proc. m/m i o 10,2% r/r i wyniosła 6,37 mln ton.

Z kolei produkcja węgla brunatnego w ostatnim miesiącu ub.r. wyniosła 5,29 mln ton, co oznacza wzrost o 2,3 proc. m/m i o 8,6 proc. r/r, podał także GUS.

Produkcja gazu ziemnego (stanie ciekłym lub gazowym) zmniejszyła się o 1,2 proc. r/r do 5,75 mln m3 w 2012 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W samym grudniu ub.r. produkcja gazu wyniosła 0,48 mln m3, co oznacza spadek o 0,2 proc. m/m i o 6,9 proc. r/r.

GUS podał też, że produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) zwiększyła się w 2012 roku o 8,7 proc. r/r do 669 tys. ton. W samym grudniu produkcja ta spadła o 3,1 proc. m/m i o 4,3 proc. r/r i wyniosła 55,5 tys. ton.

Reklama

Produkcja rudy i koncentratów miedzi wzrosła o 1,4 proc. r/r 33,59 mln ton w 2012 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja samych koncentratów miedzi zmniejszyła się w ub.r. o 0,8 proc. r/r do 1,86 mln ton. W samym grudniu ub.r. produkcja rudy i koncentratów miedzi wyniosła 2,22 mln ton, co oznacza spadek o 20,7 proc. m/m i o 14,8 proc. r/r, podał także GUS.

Produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 2,6 proc. r/r do 4,03 mln ton w 2012 roku, zaś produkcja olejów napędowych zwiększyła się o 2,1 proc. do 10,87 mln ton, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Z kolei produkcja olejów opałowych w ub.r. zwiększyła się o 13,4% r/r do 5,78 mln ton. W samym grudniu ub.r. produkcja benzyny wyniosła 345 tys. ton (+9,3 proc. m/m, +2,0 proc. r/r), produkcja oleju napędowego - 827 tys. ton (-13,6 proc. m/m, -10,0 proc. r/r), zaś olejów opałowych - 500 tys. ton (-2,7 proc. m/m, +17,7 proc. r/r), podał także GUS.