Eurovia Polska podpisała umowę na dokończenie odcinka drogi ekspresowej S-19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Wartość kontraktu to 142,9 mln zł, podał rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Kwota ta jest niższa od kosztorysu inwestorskiego o 19%.

W zakres robót wchodzi m.in. budowa węzła "Świlcza" na skrzyżowaniu S-19 i drogi krajowej nr 4, dokończenie budowy obiektów inżynierskich (w tym 3 wiadukty i 1 most), dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, nasypów, warstw podbudowy oraz nawierzchni bitumicznych, a także budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dróg serwisowych.

Odcinek będący częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa ma być oddany do użytku za 10 miesięcy. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych.

Poprzednim wykonawcą odcinka było polsko-indyjskie konsorcjum ze spółką Radko jako liderem. Od umowy z tym wykonawcą odstąpiono 25 maja 2012 r.