W grudniu 2012 roku produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła w porównaniu z listopadem o 0,7 proc. Wzrost w całej Unii Europejskiej był mniejszy i wyniósł 0,5 proc. W strefie euro najszybciej rosła produkcja nietrwałych i trwałych dóbr konsumpcyjnych (po 2 proc.). W przypadku całej Unii Europejskiej silniej od dóbr trwałych (wzrost 0,4 proc.) wzrosła produkcja dóbr nietrwałych (1,3 proc.). Wzrosła również wartość dóbr kapitałowych – w krajach posługujących się wspólną walutą o 1,3 proc., zaś w całej Wspólnocie o 1,2 proc. Spadła natomiast produkcja dóbr pośrednich (0,2 proc. w strefie euro, 0,3 w UE), a także energii - zarówno w strefie euro (1,2 proc.) jak i całej UE (0,4 proc.).

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w grudniu o 2,4 proc., zaś w całej Unii Europejskiej wartość ta była o 2,3 proc. niższa niż rok wcześniej. Bardzo silny spadek produkcji wystąpił w kategorii dobra pośrednie (4,6 proc. w strefie euro i UE) i trwałe dobra konsumpcyjne (3,9 proc. w strefie euro, 4,8 proc. w UE). Istotny dla wyniku rocznego był ubytek dóbr kapitałowych (2,9 proc. w strefie euro, 2,3 proc. w UE), a także nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (1,3 proc. w strefie euro, 1,9 w UE). Wzrosła natomiast produkcja energii – we wspólnym obszarze walutowym o 1,2 proc. i o 0,4 proc. we wszystkich krajach Wspólnoty.

Polska wśród liderów spadków

Polska znalazła się w grupie państw o największych spadkach. W grudniu produkcja przemysłowa w Polsce zmniejszyła się miesiąc do miesiąca o 1,9 proc. Większe spadki odnotowały tylko Słowacja (-4,4 proc.) i Dania (-2,3 proc.).
W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w naszym kraju skurczyła się jeszcze bardziej – od grudnia 2011 roku zmalała o 5,4 proc. Gorsze od nas były Hiszpania (-6,9 proc.), Włochy (-6,6 proc.) i Czechy (-5,8 proc.).

Niekwestionowanym liderem miesięcznych wzrostów była w grudniu Irlandia. W porównaniu z listopadem produkcja przemysłowa w tym kraju wzrosła o 8,5 proc., znacznie wyprzedzając kolejną w rankingu Słowenię (wzrost o 2,7 proc.). Produkcja przemysłowa wzrosła w czternastu krajach, spadła w sześciu, a w trzech pozostała na tym samym poziomie.

Wśród państw, które odnotowały największy wzrost produkcji w ujęciu rocznym znalazła się Łotwa (10,7 proc.), Malta (10,3 proc.) i Litwa (9,1 proc.). Lepsze wyniki niż w grudniu 2011 roku osiągnęło 8 państw, natomiast w przypadku 15 produkcja przemysłowa była niższa.