Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 910,29 mld zł, tj. wzrosły o 1,0 proc. m/m i wzrosły o 3,7 proc. ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski.

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 520,97 mld zł (+1,2 proc. m/m i +7,1 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 176,30 mld zł (-6,1 proc. m/m i -6,7 proc. r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 539,11 mld zł (+0,2 proc. m/m i +2,0 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 270,68 mld zł (+0,2 proc. m/m i +2,4 proc. r/r).