Impexmetal

Impexmetal odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 18,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego w Nowym Stręczynie (gmina Cyców, powiat łęczyński) w województwie lubelskim. >>>>

Agora

Reklama

Agora odnotowała 0,14 mln zł skonsolidowanej straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej netto w IV kw. 2012 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Kina z sieci Helios zmniejszyły sprzedaż biletów o 4,4% r/r do 2,3 mln sztuk w IV kw. 2012 r., przy czym przychody z ich sprzedaży spadły o 8,8% r/r do 38,3 mln zł, podała w raporcie kwartalnym grupa medialna Agora, właściciel tej sieci. "W czwartym kwartale 2012 r., przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios wyniosły 38,3 mln zł i były o 8,8% niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. W omawianym okresie, w kinach sieci Helios, zakupiono ponad 2,3 mln biletów czyli o 4,4% mniej niż w czwartym kwartale 2011 r." - głosi raport. Agora podała, że przychody z całego segmentu "kino" (zawiera skonsolidowane pro‐forma dane spółek: Helios S.A. (31 sierpnia 2011 r. Helios S.A. połączył się z Kinoplex Sp. z o.o.) oraz Next Film Sp. z o.o. (od 14 września 2012 r.) ‐ tworzących grupę Helios) wzrosły w IV kw. 2012 r. o 0,6% r/r do 62,0 mln zł. W całym 2012 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios wyniosły 134,0 mln zł i były niższe o 8,4% niż w 2011 r.

Agora planuje uruchomienie czterech multipleksów w 2013 r., podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma chce również rozwijać dystrybucję kinową. „W 2013 r. planujemy kolejny etap rozwoju sieci kin Helios, w tym uruchomienie czterech multipleksów. Dzięki obecności na tym rynku, Grupa Agora w 2012 r. rozpoczęła także działalność na rynku dystrybucji kinowej. W rezultacie, w 2013 r. na ekrany polskich kin wszedł film 'Drogówka' w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który okazał się sukcesem frekwencyjnym. Agora była także koproducentem tego filmu. W 2013 r., w ramach działalności na rynku dystrybucji kinowej, planujemy wprowadzić do polskich kin kolejne produkcje filmowe" – czytamy w raporcie.

Agora chce utrzymywać dyscyplinę finansową w obliczu obecnych warunków rynkowych, ale zakłada konieczne inwestycje m.in. w technologie, podała spółka w raporcie. "Kolejnym celem na 2013 r. jest dostosowanie struktury organizacyjnej Grupy do nowego otoczenia rynkowego tak aby zapewnić maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów Grupy i efektywność finansową. Utrzymanie dyscypliny finansowej jest niezbędne w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych. Jednocześnie, przyszłość zależy od skutecznej transformacji, która wymaga inwestycji w niezbędne zasoby, w tym technologiczne" - czytamy w raporcie.

Agora chce przyspieszyć transformację cyfrową swoich mediów i zakres cyfrowych treści udostępnianych odpłatnie, podała spółka w raporcie kwartalnym. "Chcemy przyspieszyć transformację cyfrową mediów Agory. W 2012 r. zbudowaliśmy cyfrowe wersje większości publikowanych przez nas wydawnictw. (…) 'Gazeta Wyborcza' była pierwszym polskim dziennikiem dostępnym na platformach z systemem Microsoft Windows 8, a 'Wysokie Obcasy Extra' były pierwszym polskim magazynem w pełni dostosowanym do iPhone. Uruchomiliśmy także innowacyjną aplikację Sport.pl Live, która okazała się dużym sukcesem" - czytamy w raporcie.

Petrolinvest

Spółka Winsent Oil & Gas, w której 31,7% udziałów posiada Petrolinvest, rozpoczęła wiercenia w celu poszukiwania gazu łupkowego w gminie Barciany na terenie koncesji Kętrzyn w województwie warmińsko-mazurskim, podał "Parkiet". Prace wiertnicze prowadzi spółka zależna PGNiG Exalo Drilling, która w połowie roku powinna zadebiutować na GPW. Planowana głębokość otworu Rodele 1 w gminie Barciany wynosi 1,65 km. Spółka zamierza wykonać tzw. zabiegi szczelinowania hydraulicznego w celu oszacowania ilości gazu możliwego do pozyskania ze skał łupkowych. Winsent Oil & Gas nie ujawnia kosztu poszukiwań.

KDM Shipping

Przychody spółki KDM Shipping z transportu towarów w styczniu 2012 r. wzrosły o 83,5% m/m, do 1,92 mln USD, podała spółka w komunikacie. Wolumen towarów przetransportowanych w styczniu wzrósł o 85,1% m/m do 63,64 tys. ton, podano także w komunikacie.

Asseco SEE

Zarząd Asseco South Eastern Europe będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,81 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

Polimex-Mostostal

Oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej Polimeksu-Mostostal - Torpol - została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę infrastruktury dla PKP Polskie Linie Kolejowe, podał Polimex w komunikacie. Wartość zamówienia to 174,27 mln zł netto, z czego udział Torpolu stanowi 60%. Polimex-Mostostal otrzymał informację od spółki zależnej, działającej pod firmą Torpol, o uznaniu za najkorzystniejszą oferty konsorcjum firm: Kapsch CarrierCom Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Kapsch CarrierCom AG (Partner konsorcjum) oraz TORPOL (Partner konsorcjum) na 'Projekt, budowę i wdrożenie podsystemu radiowego systemu ERTMS/ GSM-R, projekt i budowę światłowodowych kabli szlakowych oraz budowę systemów teletransmisyjnych realizowanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-25 'Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol' – zamówienia częściowe A, C i D' dla PKP Polskie Linie Kolejowe" - czytamy w komunikacie. Okres wykonania: dla części C i D wynosi 18 miesięcy, dla części A wynosi 26 miesięcy, podano także. "Cena oferty wynosi 214.347.465,36 zł brutto (174.266.232,00 zł netto), w tym udział Torpol stanowi 60%" - czytamy dalej.

Hawe

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) wyraziła zgodę na utworzenie przez spółki Alcatel – Lucent Polska i Hawe wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Palama Investments, podał UOKiK w komunikacie. „Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnej oraz hurtowego dostępu do sieci szkieletowo-dystrybucyjnej" – czytamy w komunikacie. W wyniku koncentracji Alcatel – Lucent Polska i Hawe powstanie nowy przedsiębiorca Palama Invetments, który będzie prowadził działalność w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnej zaprojektowanej i zbudowanej w ramach projektu Internet dla Mazowsza, podkreślono w informacji.

Fast Finance

Spółka Fast Finance zanotowała narastająco w I-IV kw. 2012 r. zysk netto na poziomie 7,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka poprawiła wynik dzięki zakupieniu nowych, bardzo starannie wyselekcjonowanych pakietów wierzytelności. Na koniec 2012 r. łączna wartość nominalna zakupionych przez Fast Finance pakietów wierzytelności wynosi 414,857 mln zł. Spółka prezentuje, nabyte w drodze cesji wierzytelności o ustalonym terminie płatności, w bilansie jako należności i rezerwy krótko - lub długoterminowe. Przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły narastająco w I-IV kw. 26,3 mln zł i były o 7,4% wyższe niż przed rokiem.

TVN

Kanał informacyjny TVN24, z grupy TVN, podpisał umowę z Turner Broadcasting System Europe Limited, spółką kontrolującą CNN International, dającą TVN i TVN24 dostęp do zasobów wideo i innych treści wiodącego światowego dostawcy informacji, podała TVN w komunikacie.>>>>

Enea Wytwarzanie

Rada nadzorcza Enea Wytwarzanie podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Andrzeja Schroedera na stanowisko prezesa i Krzysztofa Sadowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. technicznych,podała spółka w komunikacie. >>>>

CCC - NG2

Zarząd CCC podpisał dokumenty dotyczące utworzenia spółki zależnej CCC Austria Ges.m.b.H. z siedzibą w Graz, Austria. CCC, w której posiada 100 proc. udziałów w tej spółce, reprezentujących 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników, podało CCC w komunikacie. >>>>

Sygnity

Sygnity dokonało wcześniejszego wykupu w celu umorzenia części obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 11,0 mln zł, podała spółka w komunikacie. Jednocześnie spółka wyemitowała obligacje dwuletnie serii 1/2013 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln zł. "Obligacje zostały wykupione po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej. Emisja o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł miała miejsce 23 marca 2012 roku. Pozostała część obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.000.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z ustaloną datą wykupu tj. 23 marca 2013 roku" - czytamy w komunikacie. Wyemitowane papiery są obligacjami dwuletnimi z datą wykupu ustaloną na 23 lutego 2015 r. Cel emisji nie został określony, podano także.