O 3 proc. podwyższona została natomiast cena docelowa dla akcji EUROCASH. Obecnie papiery spółki wyceniane są na 68 zł, podczas gdy poprzednio wartość tych papierów analitycy szacowali na 66 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji za akcje EUROCASH płacono 54,5 zł, czyli 1/4 mniej od najnowszej wyceny analityków.