„Przedmiotem niniejszego wezwania jest 443.664 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33zł każda akcja, wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo" - czytamy w komunikacie. Akcje objęte wezwaniem stanowią 0,89% kapitału i głosów.

Podmiotem pośredniczącym jest UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna.

„W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 32.751.840 akcji, które stanowią 66% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki" - czytamy dalej.

Zapisy rozpoczną się 14 marca 2013 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów ustalono na 27 marca 2013 r.

Przewidywany termin realizacji transakcji na GPW: 2 kwietnia 2013 r., a przewidywany termin rozliczenia transakcji w KDPW: 5 kwietnia 2013 r.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. W 2011 r. spółka odnotowała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.