Piąta w serii obniżka stóp procentowych – tym razem aż o 0,5 pkt proc. - przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowała, że stopa lombardowa, od której zależą odsetki od zaległości podatkowych, osiągnęła najniższy poziom w całej, 15-letniej historii RPP. W wyniku ostatniej obniżki odsetki za długi u fiskusa zmniejszyły się z 12,5 proc. do 11,5 proc..

Odsetki od zaległości podatkowych zależą od stopy lombardowej - zgodnie z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej oraz 2% (ale nie mniej niż 8%). Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona od 7 marca 2013 r. z 5,25% do 4,75%, osiągając tym samym najniższy poziom w całej, 15-letniej historii RPP (do tej pory najniższa stopa lombardowa – w wysokości 5% - obowiązywała w okresie czerwiec 2009 r. – styczeń 2010 r.). Oznacza to, że od tej pory stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 11,5% w skali roku.

To już trzecia obniżka stóp procentowych w 2013 r. i piąta w cyklu obniżek (w 2012 r. RPP dwukrotnie obniżyła stopy pod koniec roku). W efekcie od listopada 2012 r. odsetki za zwłokę w zapłacie podatków obniżyły się łącznie o 3 pkt proc. (z 14,5%).

Termin Stopa lombardowa NBP Stopa odsetek od zaległości podatkowych: 200% stopy lombardowej + 2% Obniżona stopa odsetek od zaległości podatkowych (75%)
Od 7 marca 2013 r. 4,75% 11,5% 8,63%
Od 7 lutego do 6 marca 2013 r. 5,25% 12,5% 9,38%
Od 10 stycznia do 6 lutego 2013 r. 5,5% 13% 9.75%
Od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r. 5,75% 13,5% 10,13%
Od 8 listopada do 5 grudnia 2012 r. 6% 14% 10,5%
Od 10 maja do 7 listopada 2012 r. 6,25% 14,5% 10,88%
Od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r. 6% 14% 10,5%
Od 12 maja do 8 czerwca 2011 r. 5,75% 13,5% 10,13%
Od 6 kwietnia do 11 maja 2011r. 5,5% 13% 9,75%

Źródło: wyliczenia Tax Care na podstawie danych NBP

Stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości w ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki (75% stawki podstawowej, czyli obecnie 8,63%).
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care