Czwarty rok z rzędu rosną oszczędności Polaków. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyły się o 101,5 mld zł, czyli o 10,6 proc.
Jak wyliczyły Analizy Online, na koniec 2012 r. oszczędności rodaków sięgały 1,06 bln zł. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku zdołaliśmy odłożyć 48 mld zł. Na koniec grudnia 2012 r. poziom oszczędności wzrósł do 66,5 proc. PKB. Dla porównania w krajach zachodniej Europy wskaźnik ten sięga kilkuset procent, w Szwecji np. wynosi ok. 500 proc. tamtejszego PKB.
211 mld zł to środki zdeponowane na kontach OFE. W ubiegłym roku wartość środków zarządzanych przez fundusze emerytalne wzrosła o 21 proc. Najchętniej inwestowaliśmy w akcje – w ostatnich trzech miesiącach 2012 r. oszczędności ulokowane w akcjach spółek publicznych wzrosły o 18 proc., do 39 mld zł. Malała dynamika wzrostu bankowych lokat – z 15 proc. w poprzednich latach do 7,8 proc. w roku ubiegłym.
eg