"Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjął uchwałę dotyczącą zaakceptowania treści wniosku kierowanego pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok rekomendując wypłacenie dywidendy na poziomie 75% zysku netto zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd banku zaproponował przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 756 519 084,00 zł. Dywidenda ma charakter pieniężny. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 5 złotych 79 groszy" - podano w komunikacie.

Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 5 lipca, zaś termin wypłaty dywidendy to 30 sierpnia 2013 roku.

Z zysku za 2011 rok bank wypłacił 360,62 mln zł, tj. 2,76 zł na akcję, zaś z zysku za 2010 rok, wynoszącego 748,02 mln zł, na dywidendę trafiło 747,37 mln zł, tj. 5,72 zł na akcję.

Bank Handlowy odnotował 970,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 736,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie ze wstępnymi wynikami za 2012 rok.