Wynik ten jest zgodny z wybranymi danymi finansowymi, przedstawionymi przez Budimex pod koniec lutego.

Zysk operacyjny wyniósł 182,41 mln zł wobec 134,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6077,66 mln zł w 2012 r. wobec 5516,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 112,25 mln zł wobec 132,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na GPW od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.