Zysk operacyjny wyniósł 23,07 mln zł wobec 116,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1345,76 mln zł w 2012 r. wobec 2143,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2012 r. wyniosła 32,85 mln zł wobec 52,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Przychody spółki w 2012 r. wyniosły 1,34 mld zł.