Oferującym jest Invista Dom Maklerski.

Invista jest spółką inwestycyjną notowaną od 2008 roku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości.

W skład grupy kapitałowej Invista SA wchodzi Invista Dom Maklerski SA, który doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń, wyceny spółek.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 7,89 mln zł, a jej największym akcjonariuszem jest Mirosław Bieniek, do którego należy 19,96% głosów na walnym zgromadzeniu.