W projektach proponuje się "na pokrycie powstałej w 'Innych całkowitych dochodach' straty netto przeznaczyć kwotę 185 999 753,00 zł". Z kolei na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW proponuje się przeznaczyć 514,07 mln zł.

"JSW S.A. planuje m.in.: inwestycje w udostępnienie nowych pokładów na większych głębokościach w obszarach objętych koncesjami obecnych kopalń (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż w obszarach sąsiadujących z obecnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz inwestycje związane z pozyskaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Na realizację strategicznego programu inwestycyjnego planowane jest poniesienie nakładów w szacowanej wysokości ok. 8.168,1 mln zł, napisało też JSW.

Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 20 sierpnia br., podano także w projektach uchwał.

Na początku kwietnia rada nadzorcza JSW zgodziła się na wniosek zarządu o przeznaczeniu kwoty 295,88 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 2,52 zł na akcję).

Wcześniej wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz zapowiedział, że Ministerstwo Gospodarki nie będzie wnioskować o wyższą dywidendę z zysku JSW za 2012 r., niż rekomenduje zarząd spółki.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla.