Pod koniec kwietnia Qumak podał, że zarząd spółki zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 14,53 mln zł, tj. po 1,40 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 3,65 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

W połowie lutego prezes spółki Paweł Jaguś zapowiadał, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2012, powiększoną o część zysku z roku 2011, gdy dywidendy nie wypłacano.

Spółka informatyczna Qumak, notowana na GPW od 2007 r., koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego. W 2012 r. spółka odnotowała 482,58 mln zł przychodów.